Błąd nr 1

Wszystkie rozwiązania wspierające zarządzanie siecią handlową są takie same

W wielu przypadkach proces wyboru oprogramowania bazuje na przekonaniu, że skoro system został stworzony przez wiodącego producenta oprogramowania, będzie z zasady zawierał funkcjonalność branżową obsługującą wymagania związane działalnością w branży handlu detalicznego. W tym przekonaniu utwierdzają klientów prezentacje oprogramowania, zwłaszcza, że niezależnie od dostawcy - wyglądają one podobnie. Dlaczego zatem w przypadku niektórych firm handlowych wdrożenie systemu kończy się sukcesem, a w przypadku innych generuje tylko dodatkowe problemy?

Przyczyną zróżnicowanych efektów wdrożenia jest to, że choć systemy oferowane na rynku wydają się bardzo podobne, różnią się znacząco. Czasem o porażce projektu decydują dostarczane przez inne firmy moduły dodatkowe, które mają z założenia rozwiązywać problemy związane z niedoborami funkcjonalnymi w głównym systemie. W jaki zatem sposób firma handlowa może ocenić, co jest prawdą o systemie, a co - fikcją i co powinna zrobić, aby projekt okazał się sukcesem? Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z trzema pojęciami określającymi kategorie systemu.

system retail

Rozwiązania wertykalne (branżowe)

Perspektywa wdrożenia wszechstronnej aplikacji wertykalnej wyposażonej w niezbędne funkcjonalności, które doskonale wpisują się w procesy i potrzeby firmy, może wydawać się „światełkiem w tunelu”. Przed podjęciem decyzji o wybraniu tak przekonującego rozwiązania, należy jednak rozważyć kilka istotnych kwestii.

Rozwiązania branżowe często okazują się pułapką, gdyż skazują użytkownika na pełną zależność od dostawcy, na przykład w odniesieniu do aktualizacji oprogramowania. W niektórych sytuacjach dostęp do nowych wersji może okazać się bowiem nierealny ze względu na opóźnienia dostawcy. Biorąc pod uwagę takie zagrożenia, użytkownicy częściej wybierają dużych dostawców, dysponujących dużymi zasobami finansowymi i kadrowymi, dzięki którym mogą nieprzerwanie udoskonalać swoje produkty.

Rozwiązania horyzontalne

Tego typu oprogramowanie projektowane jest według zasady „jeden rozmiar dla wszystkich" i zawiera ogólny zestaw rozwiązań spełniający wymagania w wielu branżach. W efekcie jego przydatność dla firm handlowych jest w pewnym stopniu ograniczona. W zamian za to, użytkownik otrzymuje korzyści ekonomiczne w postaci niskich kosztów rozwiązań funkcjonalnych. Dostawcą jest wtedy najczęściej lokalny dostawca lub partner. Rozwiązania tego typu mogą być wykorzystywane w branży handlowej, ale pod warunkiem, że użytkownik jest gotowy zmodyfikować procesy w swojej firmie pod kątem tych wbudowanych w oprogramowanie oraz zdecydować się na zakup modyfikacji.

Rozwiązania hybrydowe

W ramach tego typu rozwiązań dostawcy oferują połączenie systemów horyzontalnych z niszowym oprogramowaniem wertykalnym. Wybór rozwiązania hybrydowego wymaga doboru odpowiedniego partnera wdrożeniowego z bogatym doświadczeniem w zakresie integracji całego systemu. Korzystanie z usług jednego partnera pozwoli uniknąć problemów związanych z odpowiedzialnością za poszczególne zadania. Nie wskazane jest podejmowanie samodzielnych prób stworzenia systemu poprzez połączenie różnych aplikacji.

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail

W jaki sposób firma powinna podejść do wyboru systemu?

Najważniejsze, aby wszelkie działania zostały zainicjowane najpierw tylko wewnątrz firmy. Należy określić cele i strategiczne plany przedsiębiorstwa, wyznaczyć zadania i mierniki wyników, wskazując jednocześnie trudności i wymagania, jakie organizacja może napotkać na drodze realizacji swych planów.

Oznacza to konieczność opracowania wizji rozwoju oraz jej udokumentowania. Dokument powinien zawierać cele oraz definiować, które z nich są krytyczne i niezbędne, a które zaliczają się do życzeń, czyli zadań o mniejszym znaczeniu.

W dokumencie powinny zatem znaleźć się informacje takie jak:

Lista priorytetów każdego działu obejmująca kluczowe potrzeby i wymagania, w tym lista życzeń

Opis procesu przepływu i współdzielenia informacji pomiędzy działami.

Informacja o bieżącym systemie ręcznego i automatycznego gromadzenia informacji

Cele organizacji (takie jak poprawa jakości usług (wraz z miernikami), wysyłka wszystkich zamówień w ciągu 24 godzin, itp.)

Dane dotyczące liczby obsługiwanych transakcji (np. liczba klientów, zamówień, faktur i nabywców)

Dane i raporty finansowe wymagane do celów księgowych, sprawozdawczo-kontrolnych i bankowych

Raporty i analizy przydatne w codziennej pracy i zarządzaniu firmą

Wymagania dotyczące integracji wykorzystywanych systemów i aplikacji zainstalowanych na stanowiskach

Inne informacje istotne dla procesu decyzyjnego

Oznaczenie 3-7% z wszystkich zidentyfikowanych wymagań jako „krytyczne” wyeliminuje wszystkie 500 dostępnych na rynku systemów.

Każdy z systemów można jednak ocenić pod kątem tego, w jakim stopniu spełnia on kryteria określone poprzez zdefiniowane wcześniej cele i potrzeby.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wydruki raportów, zapytania online, łatwość i szybkość wprowadzania danych, czas przetwarzania w przypadku aktualizacji i raportowania oraz intuicyjność interfejsu użytkownika.

Oblicz koszt wdrożenia systemu w Twojej firmie

TOP