Błąd nr 2

Jestem zbyt zajęty, aby zająć się wyborem systemu retail

Doświadczeni dostawcy oprogramowania oczekują od swych klientów tego, aby w proces został zaangażowany kompetentny zespół. Jego zadaniem będzie przekazanie wiedzy strategicznej i operacyjnej oraz informacji dotyczących celów i procesów biznesowych, dzięki którym dostawca będzie mógł zaproponować odpowiednie rozwiązania i rzetelnie je wycenić. Poświęcając odpowiednio dużo czasu na współpracę z dostawcą systemu, można oczekiwać, że przedstawi on wartościowe i pragmatyczne propozycje.

Mimo tego, że kierownicy firm są tego świadomi, często nie znajdują czasu na rozmowę z dostawcą.

Gdyby wdrożenie sytemu porównać do operacji mózgu, na pewno, zdziwienie wzbudziłaby sytuacja, gdy pacjent każe lekarzowi pośpieszyć się, bo musi iść na następne spotkanie.

system retail

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail
system retail

Każda firma handlowa działa w oparciu o unikalny model biznesowy i realizuje procesy w specyficzny sposób. Poznanie tej specyfiki ma kluczowe znaczenie dla rentowności projektu wdrożeniowego. Dlatego konieczne jest zainwestowanie czasu już przed rozpoczęciem jego realizacji. Jeśli inne priorytety pochłaniają cały czas zespołu, warto przesunąć wdrożenie na czas, kiedy projektowi będzie można poświecić odpowiednią ilość czasu.

Przeciętny cykl wdrożenia systemu trwa zazwyczaj 6-8 lat. Inwestycje czasowe, potencjał i zasoby niezbędne do zaprojektowania fundamentów sytemu i ram procesów biznesowych, a także analiza bieżących i potencjalnych potrzeb to gwarancja zysków w dłuższej perspektywie.

Pośpiech w wyborze systemu nie jest zatem wskazany.

Oblicz koszt wdrożenia systemu w Twojej firmie

TOP