Błąd nr 4

Ścisła kontrola dostawców

 

Gdy firma decyduje się ograniczyć dostęp dostawcy do danych, z reguły dostawca systemu maksymalizuje koszty projektu, biorąc pod uwagę nieujawnione czynniki. Reaguje on tak, gdy wiedza o strategii klienta i o możliwościach poprawy procesów oraz wyniki firmy pozostają dla niego tajemnicą. Poza tym, traktowanie dostawców jak „towar do wyboru”, nie sprzyja budowaniu silnych relacji pomiędzy dostawcą i kupującym. Takie nastawienie ze strony klienta sprawia, że w przypadku sporów obie strony odwołują się natychmiast do warunków umowy, nie szukając porozumienia w oparciu o zdroworozsądkowe zasady. Taką konfrontację zazwyczaj wygrywa dostawca z uwagi na większe doświadczenie.

Firmy działające w branży handlowej decydują się z reguły na zakup lub aktualizację systemu co 6 do 8 lat. Dostawcy oprogramowania z kolei rocznie realizują wdrożenie systemu w 6 - 8 firmach. Kto zatem posiada większe kwalifikacje, aby wskazać jak dany system może być najefektywniej wykorzystany w danej firmie i jak go wdrożyć? Czy klient sam może bez znieczulenia przejść przez problemy związane z wdrożeniem? Czy też może lepiej poradzi sobie z nimi partner, który zna odpowiednie rozwiązania technologiczne? W związku z tym powstaje pytanie, dlaczego firmy wykluczają ekspertów z procesów dotyczących tak ważnej, strategicznej inwestycji?

handel detaliczny
handel detaliczny

 

Gdy firma decyduje się ograniczyć dostęp dostawcy do danych, z reguły dostawca systemu maksymalizuje koszty projektu, biorąc pod uwagę nieujawnione czynniki. Reaguje on tak, gdy wiedza o strategii klienta i o możliwościach poprawy procesów oraz wyniki firmy pozostają dla niego tajemnicą. Poza tym, traktowanie dostawców jak „towar do wyboru”, nie sprzyja budowaniu silnych relacji pomiędzy dostawcą i kupującym. Takie nastawienie ze strony klienta sprawia, że w przypadku sporów obie strony odwołują się natychmiast do warunków umowy, nie szukając porozumienia w oparciu o zdroworozsądkowe zasady. Taką konfrontację zazwyczaj wygrywa dostawca z uwagi na większe doświadczenie.

Firmy działające w branży handlowej decydują się z reguły na zakup lub aktualizację systemu co 6 do 8 lat. Dostawcy oprogramowania z kolei rocznie realizują wdrożenie systemu w 6 - 8 firmach. Kto zatem posiada większe kwalifikacje, aby wskazać jak dany system może być najefektywniej wykorzystany w danej firmie i jak go wdrożyć? Czy klient sam może bez znieczulenia przejść przez problemy związane z wdrożeniem? Czy też może lepiej poradzi sobie z nimi partner, który zna odpowiednie rozwiązania technologiczne? W związku z tym powstaje pytanie, dlaczego firmy wykluczają ekspertów z procesów dotyczących tak ważnej, strategicznej inwestycji?

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail

Aby uniknąć zbędnego i szkodliwego ryzyka projektu:

Należy przeanalizować proces zakupu systemu pod kątem jego transparentności oraz zaangażowania kierownictwa w celu kształtowaniu dynamizmu konstruktywnej współpracy z dostawcą i eliminowania nieporozumień.

Należy jednoznacznie określić przewidywane korzyści projektu wraz z miernikami, a następnie poinformować o nich dostawcę.

Proaktywnie inspirować dostawców w zakresie poszukiwania rozwiązań umożliwiających zwiększenie korzyści biznesowych, poprawę procesów lub minimalizację nieplanowanych kosztów.

Oblicz koszt wdrożenia systemu w Twojej firmie

TOP