Błąd nr 7

Brak referencji

Nawet w przypadku pełnej akceptacji wobec dostawcy warto skontaktować się z przynajmniej trzema klientami referencyjnymi w celu zapoznania się z ich doświadczeniami z współpracy z dostawcą. Zwracając się do nich z prośbą, należy odpowiednio zaplanować czas, jaki klient referencyjny zdecyduje się nam poświęcić i właściwie zaplanować pytania do niego. Ponieważ z pewnością nie są to niezadowoleni klienci, należy skupić się na pytaniach, które dotyczą kluczowych spraw dla firmy. Mogą to być między innymi następujące pytania:

Ocena = Odpowiedź całkowita x Waga całkowita

Przykład: Pytanie 1 Jeśli odpowiedziałeś 1-3 lat, Twoja całkowita odpowiedź 5 x 1(waga) = Ocena na 5

Wynik poniżej 90 dla dostawcy może świadczyć o tym, że jego klienci nisko oceniają jego doświadczenie projektowe, znajomość branży, umiejętności techniczne oraz przedsiębiorczość.

Pytanie Odpowiedź Waga Wynik
1. Od ilu lat Państwa firma współpracuje z tym dostawcą oprogramowania? >3 lata =10
1-3 lat = 5
>1 rok = 1
1
2. Czy dostawca dotrzymuje zobowiązań? Tak =10
Nie = 1
3
3. Jak Państwo oceniacie kierowników projektu, konsultantów wdrożeniowych i technicznych? Doskonale =10
Dobrze = 5
Poniżej średniej = 1
3
4. Jak oceniacie Państwo współpracę z innymi działami? Doskonale =10
Dobrze = 5
Poniżej średniej = 1
1
5. Czy projekt został zrealizowany w uzgodnionym terminie? Tak =10
Nie = 2
3
6. Czy projekt realizowany był według stałych stawek czy w ramach ustalonego budżetu? Tak =10
Nie = 2
3
7. Czy wdrożony system zawiera wszystkie obiecane funkcjonalności? Tak =10
Nie = 2
3

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail

Podsumowanie

Realizacja projektu wdrożenia oprogramowania w branży handlowej to złożony i wymagający proces, który ma wpływ na działalność firmy przez kolejne 5 do 10 lat. Znajomość 7 błędów zwiastujących porażkę projektu wdrożeniowego w branży detalicznej pozwala na wybór systemu, który z pewnością nie obniży produktywności czy elastyczności firmy, ale znacząco poprawi jej wyniki.

Przeanalizowanie powyższych wskazówek oraz metodyczne podejście do wdrożenia z pewnością zwiększy szanse powodzenia projektu (co oznacza, że projekt zostanie zrealizowany na czas, w ramach budżetu i przyniesie wymierne efekty).

Oblicz koszt wdrożenia systemu w Twojej firmie

TOP