Błąd nr 5:

Przerzucenie odpowiedzialności za wybór systemu na dział IT

Przekazanie procesu wyboru oprogramowania do działu IT jest typowym błędem. Ocena oprogramowania tylko pod kątem rozwiązań technologicznych i jego działania na serwerach i stanowiskach, nie jest bowiem kluczowa.

Dział IT postrzega wymagania wobec systemu z perspektywy technologicznej, deprecjonując znaczenie procesów biznesowych (choć te odgrywają podstawową rolę w wyborze systemu). Często w konsekwencji, dział IT przedstawia własną rozbudowaną funkcjonalnie listę życzeń. To, aby system był kompatybilny pod względem technologii i procesów, staje się ważniejsze niż korzyści biznesowe i jakość interakcji.

Z reguły dla działu IT najważniejszy jest czas dostępności serwera i usług niż realizacja ogólnych firmowych celów i procesów. Wynika to jednak z tego, że dział IT nie jest jasno informowany o celach wyznaczonych przez kierownictwo firmy, w wyniku czego podejmuje wiele decyzji na własną rękę.

IT.integro

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail
IT.integro

Działania dotyczące systemów ERP i CRM to projekty biznesowe, które dział IT powinien wspierać. Sytuacja odwrotna, gdy dział IT wybiera tylko dla niego „wygodny” system, nie powinna mieć miejsca.

Przekazując odpowiedzialność za wybór oprogramowania do działu IT, kierownictwo powinno zdawać sobie sprawę, że decyzja zostanie podjęta w oparciu o fragmentaryczną wiedzę o firmie. W decyzji powinny zatem uczestniczyć wszystkie niezbędne osoby, wnosząc na poszczególnych etapach procesu swoją wiedzę. Pozostawienie działu IT z tą odpowiedzialnością oznacza bowiem, że pracownicy muszą wykonywać zadania wykraczające poza ich standardowe obowiązki i wiedzę, co może negatywnie wpłynąć na powodzenie wdrożenia.

Oblicz koszt wdrożenia systemu w Twojej firmie

TOP