Błąd nr 3

Czy najtańszy system jest najlepszy?

Mózg i serce to najważniejsze organy ludzkiego. Przed operacją tych organów zapewne każdy pacjent zapewne zwróciłby się o poradę do trzech lekarzy, ale czy wybrałby najtańszego? Z pewnością, nie.

Oprogramowanie i automatyzacja procesów to elementy decydujące o produktywności firmy, jej zdolnościach, wydajności, efektywności i w końcu o sukcesie. Dlatego na cenę systemu należy patrzeć przez pryzmat wartości, jakie niesie ze sobą wdrożenie. Wyrażają się one w wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmie dostawcy oraz wszechstronności zespołu wdrożeniowego.

Zazwyczaj jest tak, że niskie stawki pracowników, przekładają się na jakość pracy i brak doświadczenia. Kierownicy produkcji i analitycy, którzy dysponują dogłębną wiedzą o poszczególnych aplikacjach i procesach, otrzymują zazwyczaj wysokie wynagrodzenie. I choć wysokie ceny systemu nie są gwarancją profesjonalizmu zespołu, to znaczące rabaty prawie zawsze oznaczają zaangażowanie pracowników o niższych kompetencjach.

IT.integro

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail
IT.integro

Podobnie jak w większości przypadków w życiu, dostajemy zawsze to, za co płacimy. Wybór dostawcy oprogramowania wyłącznie na podstawie ceny usług przypomina bowiem wybór najtańszego lekarza. Oprócz niskich cen zagrożeniem jest mała elastyczność umów. Stałe stawki zazwyczaj zabezpieczają dostawcę przed nagłymi okolicznościami i są źródłem potencjalnych konfliktów wynikających z konieczności wprowadzania zmian.

W dłuższej perspektywie koszt taniego rozwiązania może zatem okazać się znacząco wyższy. Mniejsze koszty to zawsze większe ryzyko.

Oblicz koszt wdrożenia systemu w Twojej firmie

TOP