Zarządzanie sprzedażą detaliczną

Wszystkie rozwiązania wspierające zarządzanie siecią handlową są takie same

W wielu przypadkach proces wyboru oprogramowania bazuje na przekonaniu, że skoro system został stworzony przez wiodącego producenta oprogramowania, będzie z zasady zawierał funkcjonalność branżową obsługującą wymagania związane działalnością w branży handlu detalicznego. W tym przekonaniu utwierdzają klientów prezentacje oprogramowania, zwłaszcza, że niezależnie od dostawcy - wyglądają one podobnie. Dlaczego zatem w przypadku niektórych firm handlowych wdrożenie systemu kończy się sukcesem, a w przypadku innych generuje tylko dodatkowe problemy?

Jestem zbyt zajęty, aby zająć się wyborem systemu

Doświadczeni dostawcy oprogramowania oczekują od swych klientów tego, aby w proces został zaangażowany kompetentny zespół. Jego zadaniem będzie przekazanie wiedzy strategicznej i operacyjnej oraz informacji dotyczących celów i procesów biznesowych, dzięki którym dostawca będzie mógł zaproponować odpowiednie rozwiązania i rzetelnie je wycenić. Poświęcając odpowiednio dużo czasu na współpracę z dostawcą systemu, można oczekiwać, że przedstawi on wartościowe i pragmatyczne propozycje.

Najtańszy system jest najlepszy

Mózg i serce to najważniejsze organy ludzkiego. Przed operacją tych organów zapewne każdy pacjent zapewne zwróciłby się o poradę do trzech lekarzy, ale czy wybrałby najtańszego? Z pewnością, nie.

Ścisła kontrola dostawców

Proces wyboru oprogramowania wiąże się często z konfliktem pomiędzy dostawcami rozwiązań, czy też między dostawcą i klientem. Mimo, że klient stara się zawsze kontrolować sytuację, i tak ponosi duże ryzyko w trakcie projektu wdrożeniowego.

Przerzucenie odpowiedzialności za wybór systemu na dział IT

Przekazanie procesu wyboru oprogramowania do działu IT jest typowym błędem. Ocena oprogramowania tylko pod kątem rozwiązań technologicznych i jego działania na serwerach i stanowiskach, nie jest bowiem kluczowa.

Pułapka prezentacji demonstracyjnej

Panuje przekonanie, że nikt nie jest wstanie ocenić książki po okładce.

Dlatego przez klienci niezmiennie wierzą, że zapoznanie się z wersją demonstracyjną oprogramowania ułatwi im podjęcie decyzji. Niestety, okazuje się, że jest to nie tylko fałszywa ale i kosztowna postawa. Wybór oprogramowania na podstawie ustawionych szablonowych prezentacji może być bardzo drogim błędem.

Brak referencji

Nawet w przypadku pełnej akceptacji wobec dostawcy warto skontaktować się z przynajmniej trzema klientami referencyjnymi w celu zapoznania się z ich doświadczeniami z współpracy z dostawcą. Zwracając się do nich z prośbą, należy odpowiednio zaplanować czas, jaki klient referencyjny zdecyduje się nam poświęcić i właściwie zaplanować pytania do niego. Ponieważ z pewnością nie są to niezadowoleni klienci, należy skupić się na pytaniach, które dotyczą kluczowych spraw dla firmy.

Podsumowanie

Realizacja projektu wdrożenia oprogramowania w branży handlowej to złożony i wymagający proces, który ma wpływ na działalność firmy przez kolejne 5 do 10 lat. Znajomość 7 błędów zwiastujących porażkę projektu wdrożeniowego w branży detalicznej pozwala na wybór systemu, który z pewnością nie obniży produktywności czy elastyczności firmy, ale znacząco poprawi jej wyniki.

Przeanalizowanie powyższych wskazówek oraz metodyczne podejście do wdrożenia z pewnością zwiększy szanse powodzenia projektu (co oznacza, że projekt zostanie zrealizowany na czas, w ramach budżetu i przyniesie wymierne efekty).

system retail

Poradnik wyboru systemu zarządzania sprzedażą detaliczną

system retail
TOP