Handel detaliczny: Nowy wymiar zakup贸w w erze cyfrowej transformacji (cz臋艣膰 1)

Autor: Daria Widerowska

Pojawienie si臋 prze艂omowych i nowatorskich technologii zainicjowa艂o ogromne zmiany w bran偶y handlu detalicznego.

Zmiany te stanowi膮 nie tylko szans臋, ale i wyzwania dla przedsi臋biorc贸w stoj膮cych przed konieczno艣ci膮 wpasowania si臋 w krajobraz sprzeda偶y detalicznej poddawany ci膮g艂ym przeobra偶eniom. Wp艂ywa na handel detaliczny, ma globalny rynek e-commerce, warty 2,3 bilion贸w dolar贸w, a tak偶e rosn膮ca liczba 艣wiadomych i wymagaj膮cych konsument贸w maj膮cych na wyci膮gni臋cie r臋ki najwi臋ksze na 艣wiecie - wirtualne centrum handlowe.

"Szybki rozw贸j technologii, pojawienie si臋 coraz to nowszych rozwi膮za艅, sprawia wielu firmom problemy. Aby m贸c si臋 odnale藕膰 i skutecznie konkurowa膰 w nowej rzeczywisto艣ci, przedsi臋biorcy bran偶y detalicznej musz膮 si臋gn膮膰 po inteligentne narz臋dzia cyfrowe - m贸wi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager, IT.integro - Ju偶 od kilku lat, w艣r贸d najpopularniejszych trend贸w dla biznesu, wymienia si臋 chatboty, kt贸re bazuj膮c na sztucznej inteligencji. Chatboty mog膮 spe艂nia膰 r贸偶ne funkcje takie jak generowania lead贸w, konkursowe, informacyjne, rezerwacyjne, obs艂ugi klienta czy sprzeda偶owe" - podsumowuje.

Technologie cyfrowe stanowi膮 swoiste spoiwo 艂膮cz膮ce i integruj膮ce wygod臋, 艂atwo艣膰 u偶ytkowania i dostosowywania oraz automatyzacj臋 wszystkich obszar贸w dzia艂alno艣ci handlowej - od obs艂ugi proces贸w, zarz膮dzania efektywno艣ci膮 pracownik贸w do dzia艂a艅 zorientowanych na budowanie pozytywnych do艣wiadcze艅 klient贸w i dostarczanie wyj膮tkowych produkt贸w i us艂ug.

W artykule omawiamy szanse i mo偶liwo艣ci, jakie niesie ze sob膮 transformacja cyfrowa. Przedstawiono tu r贸wnie偶 korzy艣ci, jakie odniesie handel detaliczny, kt贸re p艂yn膮 ze wsp贸艂pracy z Microsoft Dynamics - do najwa偶niejszych mo偶na zaliczy膰 wsparcie sprzedawc贸w detalicznych w przeprojektowaniu proces贸w biznesowych oraz umo偶liwienie efektywnego i stabilnego prosperowania na niezwykle konkurencyjnym rynku.

Handel detaliczny i czynniki wymuszaj膮ce zmiany

Sprzedawcy detaliczni stoj膮 obecnie przed niezliczon膮 liczb膮 wyzwa艅. Prze艂omowe zmiany, takie jak dynamiczny wzrost popularno艣ci zakup贸w mobilnych i online, zmusi艂y detalist贸w, konkuruj膮cych na globalnym rynku omnichannel, do zaciek艂ej walki o portfele oraz zaufanie i lojalno艣膰 klient贸w.

Konieczno艣膰 transformacji cyfrowej pojawi艂a si臋 tak偶e w sektorze sprzeda偶y detalicznej w USA, charakteryzuj膮cym si臋 przesyceniem sklepami i plac贸wkami handlowymi powsta艂ymi przed nadej艣ciem ery platformy Amazon. Znaczenie tradycyjnych sklep贸w maleje. Niezb臋dne jest wi臋c opracowanie nowych modeli biznesowych, kt贸re umo偶liwi膮 generowanie przychod贸w.

"W obecnych czasach mamy do czynienia z powstawaniem niezliczonej liczby modeli biznesowych. Zmienia si臋 rynek, klienci, ich oczekiwania - m贸wi Daria Widerowska - Szybki rozw贸j nowoczesnych technologii oraz pojawianie si臋 innowacji, przy jednoczesnym upadku wielu bran偶, wymusi艂y na przedsi臋biorstwach tworzenie nowych modeli, kt贸re lepiej odpowiadaj膮 potrzebom wsp贸艂czesnego rynku" - dodaje.

G艂贸wnym katalizatorem zmian s膮 ewoluuj膮ce preferencje i zachowania klient贸w. Dla wsp贸艂czesnego konsumenta, pragn膮cego natychmiastowej gratyfikacji, smartfony sta艂y si臋 nieodzownym elementem codzienno艣ci - kluczem otwieraj膮cym drzwi do nowych mo偶liwo艣ci. Narz臋dziem, z kt贸rym buduj膮 relacje, pracuj膮, robi膮 zakupy, p艂ac膮 rachunki, rezerwuj膮 hotel i dziel膮 si臋 zdj臋ciami z wakacji.

W rezultacie, zmianom ulegaj膮 tak偶e bod藕ce zewn臋trzne motywuj膮ce klienta do zakupu. Konsumenci, zasypywani ogromn膮 ilo艣ci膮 reklam i komunikat贸w marketingowych, kt贸re coraz bardziej trac膮 na znaczeniu, coraz cz臋艣ciej polegaj膮 na opiniach innych klient贸w, r贸wie艣nik贸w z portali spo艂eczno艣ciowych oraz influencer贸w prowadz膮cych w艂asne kana艂y YouTube zawieraj膮ce rekomendacje produktowe.

Coraz cz臋艣ciej zdarza si臋 te偶, 偶e kupuj膮cy chc膮 inwestowa膰 w prze偶ycia i do艣wiadczenia (wizyty w o艣rodkach spa czy restauracjach), a nie przedmioty, co rodzi nowe wyzwania dla sprzedawc贸w.

Niezale偶nie od kana艂u sprzeda偶y i urz膮dzenia, na kt贸rym robi膮 zakupy, klienci oczekuj膮 bezproblemowej obs艂ugi oraz wyselekcjonowanej i unikatowej oferty, b臋d膮cej odzwierciedleniem ich potrzeb i preferencji. Wed艂ug raportu Accenture, 鈥瀔lienci oczekuj膮 oferty, poziomu obs艂ugi i wra偶e艅 zakupowych dostosowanych do ich potrzeb, niezale偶nie od tego, czy s膮 zaanga偶owani w proces zakupu fizycznie, wirtualnie czy emocjonalnie鈥.

W nowych, zmieniaj膮cych si臋 realiach sprzeda偶owych, w kt贸rych dostarczanie klientom unikatowych do艣wiadcze艅 i us艂ug we wszystkich kana艂ach sprzeda偶y ma pierwszorz臋dne znaczenie, handel detaliczny stawia si臋 coraz wy偶sze wymagania. Pomija si臋 jednak fakt, 偶e nie wszyscy detali艣ci maj膮 odpowiednie narz臋dzia, technologi臋 i wiedz臋, aby je m贸c je spe艂ni膰.

Handel detaliczny w nowym wymiarze: cztery fundamenty cyfrowej transformacji decyduj膮ce o jej powodzeniu

Mierz膮c si臋 z nowymi oczekiwaniami, wielu sprzedawc贸w u艣wiadamia sobie, 偶e wykorzystywane do tej pory wieloletnie praktyki biznesowe wspieraj膮ce zwi臋kszanie przychod贸w i budowanie lojalnych relacji z klientami, nie s膮 gwarantem powodzenia. Aby utrzymywa膰 przewag臋 konkurencyjn膮 na dynamicznie ewoluuj膮cym rynku, przedsi臋biorstwa musz膮 przedefiniowa膰 realizowane procesy biznesowe i standardy obs艂ugi klienta oraz poszuka膰 nowych sposob贸w korzystania z innowacyjnych technologii.

Razem z ekspertami Microsoft Dynamics, przedsi臋biorcy z sektora sprzeda偶y detalicznej pracuj膮 nad optymalnym wykorzystaniem innowacyjnych narz臋dzi, kt贸re pozwol膮 odkry膰 nowe mo偶liwo艣ci rozwoju w oparciu o cztery fundamenty cyfrowej transformacji.

Zaanga偶owanie klient贸w w tworzenie spersonalizowanych do艣wiadcze艅, kszta艂tuj膮cych ich zachowania podczas zakup贸w

W budowaniu zaufania i zaanga偶owania konsument贸w, niezb臋dna jest umiej臋tno艣膰 rozpoznawania ich potrzeb i pragnie艅, niezale偶nie od miejsca, w kt贸rym w danym momencie si臋 znajduj膮. Priorytetowe znaczenie ma tak偶e dostarczanie spersonalizowanych tre艣ci marketingowych, dostosowanej oferty produkt贸w oraz wyj膮tkowego poziomu us艂ug, przy pomocy nowatorskich technologii, takich jak czujniki i nadajniki typu beacon i wielokana艂owa analityka.

Detali艣ci nie mog膮 zapomina膰 r贸wnie偶 o tym, jak wa偶na jest identyfikacja klient贸w 鈥瀢ielokana艂owych鈥 oraz sp贸jna komunikacja we wszystkich, cyfrowych i fizycznych, punktach kontakt贸w sprzedawcy z kupuj膮cym.

Wyposa偶enie sprzedawc贸w w narz臋dzia umo偶liwiaj膮ce dostarczanie wyj膮tkowych produkt贸w i us艂ug na ka偶dym etapie 艣cie偶ki zakupu

Przedsi臋biorstwa handlowe powinny dba膰 o zapewnienie sprzedawcom innowacyjnych technologii usprawniaj膮cych zarz膮dzanie zapasami magazynowymi i zaawansowane analizy 艂a艅cucha dostaw. Nowatorskie narz臋dzia pozwol膮 im na bie偶膮co elastycznie dostosowywa膰 strategie sprzeda偶owe do aktualnych preferencji i potrzeb klient贸w.

W codziennej pracy handlowca nieodzownym elementem s膮 tak偶e rozwi膮zania mobilne wspieraj膮ce obs艂ug臋 klienta w sklepie. Rozwi膮zania umo偶liwiaj膮ce automatyzacj臋 i optymalizacj臋 rutynowych zada艅, takich jak zaopatrzenie p贸艂ek sklepowych, wyszukiwanie konkretnego towaru dla kupuj膮cego czy aran偶owanie ekspozycji.

Optymalizacja operacji umo偶liwiaj膮ca tworzenie elastycznej organizacji, zdolnej do szybkiego reagowania i adaptacji

W optymalizacji codziennych operacji, sprzedawc贸w detalicznych wspieraj膮 platformy technologiczne pozwalaj膮ce gromadzi膰 i przetwarza膰 ogromne zbiory danych. Analizie poddawane s膮 艣lady fizyczne i cyfrowe pozostawiane przez kupuj膮cych w kana艂ach sprzeda偶owych, a tak偶e czynniki zewn臋trzne, takie jak pogoda, pora roku i dnia. Na ich podstawie, mo偶na tworzy膰 prognozy zapotrzebowania oraz planowa膰 skuteczne dzia艂ania ukierunkowane na popraw臋 obs艂ugi klienta.

W usprawnianiu proces贸w cyfrowego rozwoju firmy, warto korzysta膰 jednak z ujednoliconej platformy handlowej, kt贸ra zapewni klientom wielokana艂owym sprawn膮, sp贸jn膮 i bezproblemow膮 realizacj臋 zakupu, niezale偶nie od wybranego kana艂u sprzeda偶y.

Handel detaliczny a transformacja produkt贸w

Cyfrowa rewolucja to nie tylko wprowadzenie innowacyjnych technologii i unowocze艣nienie proces贸w, ale tak偶e transformacja produkt贸w. Przedsi臋biorstwa handlowe stoj膮 przed konieczno艣ci膮 uatrakcyjnienia i przekszta艂cenia oferty produktowej, wzbogacaj膮c j膮 o spersonalizowane, szybkie w realizacji us艂ugi dost臋pne na 偶膮danie, pocz膮wszy od produkt贸w drukowanych w technologii 3D do projekt贸w kuchni generowanych przy pomocy rzeczywisto艣ci mieszanej.

G艂贸wnym zamys艂em wspomnianych dzia艂a艅 jest wzbudzenie zachwytu i ekscytacji klienta, a tak偶e realizacja niespe艂nionych potrzeb kupuj膮cych poprzez 艣wiadczenie wyj膮tkowych us艂ug, przy wsparciu innowacyjnych rozwi膮za艅 technologicznych dedykowanych bran偶y sprzeda偶y detalicznej.

W przypadku przedsi臋biorstw handlowych, potencjalny zwrot z inwestycji, b臋d膮cy wynikiem przeprowadzenia transformacji cyfrowej, jest znaczny.

W por贸wnaniu z firmami, kt贸re nie zdecydowa艂y si臋 na wdro偶enie innowacji i nie korzystaj膮 z zaawansowanej analityki danych, detali艣ci mog膮 uzyskiwa膰 oko艂o 94 mld USD dodatkowych przychod贸w. Kluczowe obszary generuj膮ce potencjalnie najwi臋ksze obroty to dzia艂ania podnosz膮ce wydajno艣膰 pracownik贸w (41 mld US), usprawnienia operacyjne (29 mld USD), innowacje produktowe (15 mld USD) oraz poprawa jako艣ci obs艂ugi klienta (9 mld USD).

LS Central rozwi膮zaniem dla handlu detalicznego

LS Retail jako dostawca kompleksowych rozwi膮za艅 dla bran偶y sprzeda偶y detalicznej, kt贸re zosta艂y zaprojektowane w oparciu o Dynamics 365 Business Central i jego wcze艣niejsz膮 wersj臋 - Microsoft Dynamics NAV.

LS Central to kompleksowy system zarz膮dzania sprzeda偶膮 detaliczn膮, kt贸ry zapewnia detalistom pe艂n膮 kontrol臋 nad procesami biznesowymi oraz dost臋p w czasie rzeczywistym do cennych danych i narz臋dzi analitycznych.

Obejmuje wszystkie procesy realizowane w firmie, od ksi臋gowo艣ci, raportowania i merchandisingu po operacje sklepowe i POS, oferuj膮c u偶ytkownikom pe艂en zakres funkcji spe艂niaj膮cych potrzeby najbardziej wymagaj膮cego 艣rodowiska.

Korzy艣ci ze zintegrowanego systemu do obs艂ugi firm detalicznych:

  • Zarz膮dzanie sieci膮 detaliczn膮 jest trudne - a staje si臋 znacznie trudniejsze, gdy istnieje zbyt wiele program贸w IT, aby poradzi膰 sobie z r贸偶nymi aspektami dzia艂alno艣ci. R贸偶ne rozwi膮zania cz臋sto nie potrafi膮 prawid艂owo si臋 komunikowa膰, co powoduje tworzenie niesp贸jnych danych, strat臋 czasu i niekontrolowane koszty.
  • LS Central eliminuje potrzeb臋 budowania i utrzymywania wielu aplikacji oraz kosztownych interfejs贸w. Detali艣ci mog膮 utrzymywa膰 ca艂膮 swoj膮 dzia艂alno艣膰 w jednej scentralizowanej bazie danych oraz kontrolowa膰 wszystkie swoje lokalizacje i kana艂y sprzeda偶y z centrali.

W kolejnej cz臋艣ci zostan膮 om贸wione cztery filary cyfrowej transformacji oraz narz臋dzia Microsoft, kt贸re pozwalaj膮 na nowo definiowa膰 sprzeda偶 detaliczn膮. Na przyk艂adzie lider贸w bran偶y przedstawimy, w jaki spos贸b innowacyjne technologie mog膮 pom贸c twojej organizacji uzyska膰 znacz膮ce wyniki.

magnifiercrosschevron-downtext-align-right